Jesteśmy już uczniami

Pasowanie na ucznia to uroczystość, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki i jest powodem do dumy każdego ucznia. To wydarzenie pomaga dziecku zrozumieć, że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem, a także istotnym elementem życia człowieka.
W piątek 25.09.2020 r., zachowując wszelkie wymogi reżimu sanitarnego, w poczet uczniów naszej Szkoły wstąpiły dzieci z pięciu klas pierwszych. Z powodu pandemii uroczystość odbyła się bez udziału rodziców.
Pani dyrektor Beata Grodecka serdecznie powitała każdą przybyłą do sali gimnastycznej klasę oraz skierowała do uczniów wiele ciepłych słów. Po krótkiej części artystycznej nastąpił akt ślubowania. Pierwszoklasiści przyrzekli sumiennie wykonywać swoje obowiązki, godnie reprezentować Szkołę i kochać Ojczyznę. Pani dyrektor, wypowiadając słowa: ,,Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”, dokonała ołówkiem ceremonii pasowania każdego dziecka, co zostało udokumentowane na pamiątkowych zdjęciach.
Na zakończenie uroczystości wszyscy pierwszoklasiści otrzymali dyplomy. Miłą niespodzianką dla uczniów klas pierwszych było obejrzenie i wysłuchanie nagrania życzeń i pozdrowień od Pani Hanny Niewiadomskiej – autorki wierszy dla dzieci.
Życzymy pierwszoklasistom wielu sukcesów edukacyjnych oraz samych radosnych chwil w naszej szkole.

Aneta Litwin – nauczycielka

Skip to content