Sekretariat

GODZINY PRACY SEKRETARIATU:

Katarzyna Mazur – Sekretarka

    poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Ewa Owczarzak –​ Sekretarz szkoły                 

    poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

KONTAKT:
telefon: +4817
e-mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

ZADANIA SEKRETARIATU: 

Sprawy uczniowskie

Opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw uczniowskich.
Wydawanie, aktualizowanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji.
Wydawanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.
Prowadzenie ksiąg uczniów i dzieci.
Prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I.
Prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego.
Załatwienie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły.
Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych.
Przechowywanie dokumentacji uczniów oraz inne dokumenty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sprawy szkoły

Prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej.
Przygotowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji wychodzącej.
Przyjmowanie i przekazywanie wiadomości.
Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów.
Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
Prowadzenie rejestru badań okresowych pracowników szkoły.
Zamawianie druków szkolnych.
Prowadzenie składnicy akt.
Sporządzanie sprawozdań.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.