Przerwy międzylekcyjne

1. Lekcja – 730 – 815

815 – 820 – przerwa

2. Lekcja – 820 – 905

905 – 915 – przerwa

3. Lekcja – 915 – 1000

1000 – 1010 – przerwa

4. Lekcja – 1010 – 1055

1055 – 1105 – przerwa

5. Lekcja – 1105 – 1150

1150 – 1210 – przerwa obiadowa

6. Lekcja – 1210 – 1255

1255 – 1315 – przerwa obiadowa

7. Lekcja – 1315 – 1400

1400 – 1410 – przerwa

8. Lekcja – 1410 – 1455