Program dla szkół

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do udziału w nowym programie: „Program dla szkół”, który zastąpił dotychczasowe programy: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
W programie uczestniczą chętni uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.
Celem programu jest:

-edukowanie na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz właściwej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko,
– przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem.
– zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie ilości owoców i warzyw w ich codziennej diecie.

 

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją. Od wielu lat szkoła realizuje edukację zdrowotną oraz podejmuje działania w celu promocji zdrowia, w tym zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, ciągle poszukując nowych
i atrakcyjnych rozwiązań.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN regulującym realizację „Programu dla szkół” oraz zasadami projektu „Zdrowy styl życia” promującego zdrowy styl życia wśród uczniów naszej szkoły, każdy wychowawca klas I-V ma przeprowadza w semestrze dwa działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym z następujących zadań:

• organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
• organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym ekologicznych, zakładów mleczarskich, wycieczek na lokalne rynki,
• organizowanie warsztatów kulinarnych ( np. organizowanie warsztatów KOKTAJL, SKOK NA SOK z wykorzystaniem owoców, warzyw i produktów mlecznych, które uczniowie otrzymują w szkole, angażując rodziców, którzy przynoszą i obsługują na warsztatach blendery i sokowirówki).
• zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w rożnych formach (np. hodowla ziół na parapecie szkolnym lub w szkolnym ogrodzie).
• wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w tym produktów ekologicznych i regionalnych,
• inne sposoby upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw oraz mleka (np. przygotowywane przez uczniów wystawy; prezentacje – spotkania z dietetykiem jest w trakcie organizacji; gazetki ścienne; czy projekcje filmów „Ekipa Chrumasa gotuje”na lekcjach edukacji przyrodniczej, przyrody, biologii, godzinie wychowawczej).

Filmy edukacyjne:

Filmy dla klas I-III

• Pory roku: wiosna – lato

Filmy dla klas I-III

• Pory roku: jesień – zima

Filmy dla klas IV-V

• Pory roku: wiosna – lato

Filmy dla klas IV-V

• Pory roku: jesień – zima

Realizacja ww. działań obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:
1. Zasad zdrowego żywienia;
2. Pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
3. Przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.