O nas

Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. to placówka oświatowa z wielowiekową tradycją. Jej powstanie datuje się na koniec XVIII stulecia. Powołana została wówczas do życia pierwsza w Głogowie szkoła powszechna. Od lat 20- tych XX wieku mieściła się ona w budynku A dzisiejszej szkoły. W 1989 roku dobudowano do niej drugi, równie okazały gmach – współczesny budynek B.
Od roku 2004 patronem szkoły jest kardynał Stefan Wyszyński. Stawiając za wzór Prymasa Tysiąclecia, staramy się wcielać w życie Jego duchowy testament: miłość do Ojczyzny oraz szacunek wobec Bliźniego. Czynimy to m.in. poprzez:
• edukację patriotyczną (uroczyste obchody Święta Niepodległości, Konstytucji 3 V, Dnia Flagi, sadzenie „Dębów Katyńskich”, udział w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, wystawy i konkursy historyczne),

kultywowanie tradycji (świętowanie Dnia Patrona, organizowanie spotkań opłatkowych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka, zabaw andrzejkowych i karnawałowych),

organizowanie akcji charytatywnych („Pomóż Dziecku”, „Szlachetna Paczka”, zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła „Caritas”, obchody Tygodnia Miłosierdzia i Dnia Papieskiego, działania na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Głogowie Młp., pomoc dla Przytuliska dla zwierząt „Kundelek”),

tworzenie atmosfery partnerskiej, serdecznej i życzliwej współpracy na linii nauczyciele–uczniowie–rodzice.
Obecnie w naszej placówce kształci się 840 uczniów: 686 w szkole podstawowej i 154 w oddziałach gimnazjalnych. Zatrudnionych jest w niej 85 nauczycieli.
Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i nabywają nowe umiejętności podczas zajęć w dobrze wyposażonych (m.in. w projektory multimedialne i tablice interaktywne) salach lekcyjnych, nowoczesnych pracowniach komputerowych (odbywają się w nich lekcje nie tylko informatyki, ale i innych przedmiotów w oparciu o zasoby internetowe i programy multimedialne) oraz salach gimnastycznych (w tym jednej, pełnowymiarowej hali sportowej) i mających nowoczesną nawierzchnię boiskach sportowych.

Uczniowie pogłębiają swe wiadomości o otaczającym ich świecie uczestnicząc w lekcjach muzycznych, pokazach przyrodniczych, projekcjach historycznych, realizując projekty edukacyjne („Erasmus+ FOCUS”, Erasmus+ „T-BOX”, „Ja i moje zdrowie, „Wygraj zdrowie”, „Archipelag Skarbów”, „Świat pieniądza”, „Mistrzowie kodowania”, „Teatr Internetowy TVP dla szkół”) i wyjeżdżając na wycieczki edukacyjne.

Poprzez realizację programów opierających się na współpracy głogowskiej szkoły z placówkami oświatowymi z państw Unii Europejskiej, uczniowie nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami mieszkającymi w tych krajach. Poznają tamtejsze obyczaje i kulturę, doskonalą umiejętność posługiwania się obcymi językami, stają się bardziej tolerancyjni i otwarci na świat.
Dużą wagę przywiązujemy w naszej placówce do dbałości o środowisko naturalne. W ramach edukacji ekologicznej segregowane są surowce wtórne, uczniowie z nauczycielami uczestniczą w obchodach Dnia Ziemi, biorą udział w Sprzątaniu Świata, dbają o piękny wygląd Szkolnego Ogrodu „Niezapominajka”, pomagają zwierzętom z rzeszowskiego schroniska „Kundelek”.

Uczą się prowadzić zdrowy tryb życia poprzez nabywanie właściwych nawyków żywieniowych (akcja „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, spotkania z dietetykiem) i różnorodne formy zajęć ruchowych (pływanie na basenie, wyjazdy na narty, zajęcia na hali sportowej), program „Mały Mistrz”.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania uczęszczając na kółka przedmiotowe, artystyczne, sportowe i językowe. Osiągają liczne sukcesy w konkursach na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Nasza szkoła jest organizatorem konkursów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim („Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie”).

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie biorą udział w realizacji programów poświęconych tej problematyce: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Ratujemy i uczymy ratować”.

Czas wolny przed lub po lekcjach dzieci mogą spędzać w bibliotece i czytelni szkolnej wyposażonej w bogaty, ciekawy księgozbiór oraz stanowiska komputerowe z łączem internetowym. Młodsze dzieci bezpiecznie i twórczo spędzają wolny czas w świetlicy szkolnej. Tu pod okiem doświadczonych nauczycieli rozwijają swe zainteresowania i pasje.

W sytuacjach trudnych i problemowych dzieci i ich rodzice oraz wychowawcy i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie i fachową pomoc pedagogów szkolnych.

Uczniowie objęci są także opieką doświadczonej pielęgniarki, która dba o zdrowy i prawidłowy ich rozwój oraz – w razie potrzeby – udziela im pierwszej pomocy przedmedycznej.
W przestronnej stołówce szkolnej ponad 500 uczniów codziennie spożywa smaczne obiady. Dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej obiady te wydawane są nieodpłatnie.
Głogowska szkoła odgrywa istotną rolę w lokalnym środowisku, organizuje lub bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o zasięgu ogólnopolskim, współpracuje z placówkami oświatowymi z krajów Unii Europejskiej. Jest to miejsce, w którym dzieci i młodzież stają się ludźmi znającymi własną przeszłość, mocno zakorzenionymi w teraźniejszości i otwartymi na wyzwania jutra.