Konsultacje i wywiadówki

WYWIADÓWKI

Wywiadówki odbywać się będą o godz.:

  • 16.30 (dla rodziców uczniów klas I – III),
  • 17.15 (dla rodziców uczniów klas IV – VI,

Planowane terminy zebrań wychowawców z rodzicami (wywiadówek):

  • 20 września,
  • 15 listopada,
  • 17 stycznia,
  • 4 kwietnia,
  • 6 czerwca.

KONSULTACJE

Konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca w godzinach 1700 – 1800.