W Niedzielę Miłosierdzia Bożego wolontariusze ze Szkolnego Koła "Caritas" spotkali się ze starszymi osobami w Domu Pielgrzyma w Głogowie Młp. Uczniowie nie tylko mieli możliwość rozmowy, ale przede wszystkim okazali się niezwykle pomocni. Tradycyjnie też wręczyli seniorom okolicznościowe kartki. Bardzo dziękuję nie tylko wolontariuszom, ale także ich rodzicom za zachęcanie i motywowanie do angażowania w niesienie pomocy innym.