-1 zeszyt w szeroką linię (60 kartek) - j. polski
-4 zeszyty w kratkę (60 kartek) - matematyka, historia, przyroda, j. angielski
-2 zeszyty w kratkę (32 kartki) - informatyka, technika
-1 zeszyt do religii
-1 zeszyt do muzyki (z pięciolinią)