Cena obiadu w roku szkolnym 2023-2024 wynosi 6,5 zł.