W 2015 r. przy SP (wówczas ZS) w Głogowie Małopolskim został powołany pododdział strzelecki, wchodzący w skład Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie ZS "Strzelec JP". Podczas cotygodniowych zbiórek realizowany jest program szkolenia podstawowego pododdziałów organizacji proobronnych. Strzelcy mają możliwość nabycia konkretnej wiedzy teoretycznej, praktycznej, wzmocnienia swojej kondycji fizycznej oraz zweryfikowania umiejętności i wytrzymałości w organizowanych manewrach, biegach na orientację, zawodach strzeleckich, marszach patrolowych czy poligonie wakacyjnym. Biorą też udział w pokazach sprawności strzeleckich, Turnieju Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego "Strzelec", musztrze paradnej oraz projektach edukacyjnych.
Ważnym aspektem w działalności strzeleckiej jest propagowanie i wzmacnianie postawy patriotycznej oraz pamięci historycznej poprzez udział w uroczystościach patriotycznych, rocznicowych, kościelnych oraz zabezpieczaniu tych uroczystości.
Po złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego zwyczajowo 7 marca w rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa- Kuli patrona rzeszowskiej Jednostki Strzeleckiej każdy strzelec ma możliwość awansu i dalszego rozwijania swojej pasji. Kilku uczniów wywodzących się z głogowskiego plutonu strzeleckiego związało swoją przyszłość zawodową z wojskiem i mogą pochwalić się znacznymi sukcesami, które są wynikiem ich własnej pracy, determinacji w dążeniu do celu i konsekwencji w działaniu, a takie cechy są wyrabiane i pożądane już na etapie ,,Strzelca".
Szkolenie w plutonie strzeleckim dedykowane jest wszystkim zainteresowanym uczniom z klas 7 i 8.

Zbiórki odbywają się we wtorki w godz. 15.30:00- 17.00 na dolnym korytarzu w budynku B.

Anna Łącka- opiekun pododdziału strzeleckiego