WYWIADÓWKI

Wywiadówki odbywać się będą o godz.:

  • 16.30 (dla rodziców uczniów klas I – III),
  • 17.15 (dla rodziców uczniów klas IV – VI),
  • 18.00 (dla rodziców uczniów klas VII – VIII).

Planowane terminy zebrań wychowawców z rodzicami (wywiadówek) w roku szkolnym 2022-2023:

  • 15 września,
  • 10 listopada,
  • 12 stycznia,
  • 20 kwietnia,
  • 7 czerwca.

KONSULTACJE

Harmonogram indywidualnych* konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim: 

*Konsultacje indywidualne odbywają się co tydzień, za wyjątkiem tygodni, w których wypada pierwszy wtorek miesiąca. W tych tygodniach nie ma indywidualnych konsultacji, odbywają się konsultacje zbiorowe (w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00).