Wrzesień
4.09 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
21.09 – Zebrania z rodzicami

Październik
13.10 – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
31.10 – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Listopad
1.11 – Wszystkich Świętych
9.11 – Zebrania z rodzicami
11.11 – Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień
23.12 – 31.12 – Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń
1.01 – Nowy Rok
6.01 – Objawienie Pańskie
25.01 – Zebrania z rodzicami
26.01 – Zakończenie I półrocza
29.01. – 11.02 – Ferie zimowe

Luty
rekolekcje wielkopostne

Marzec
28.03 – 2.04 – Wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień
18.04 – Zebrania z rodzicami

Maj
1.05 – Międzynarodowe Święto Pracy
2.05 – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
3.05 – Święto Narodowe Trzeciego Maja
14.05 – Egzamin ósmoklasisty – język polski – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
15.05 – Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
16.05 – Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
28.05 – Dzień Patrona Szkoły
29.05 - Zebrania z rodzicami
30.05 – Boże Ciało
31.05 - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Czerwiec
21.06. – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas VIII
22.06. – 31.08. – Ferie letnie

UWAGA!
W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.
W kalendarzu nie uwzględniono terminów akcji, imprez i uroczystości szkolnych. Podawane one będą na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem