Grono pedagogiczne

1

Beata Grodecka

DYREKTOR SZKOŁY

edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie oświatą, technologie informacyjne

2

Agnieszka Kowalska

wicedyrektor szkoły

język polski, wiedza o społeczeństwie, dziennikarstwo język polski, wiedza o społeczeństwie, dziennikarstwo

 

  3

Bożena Łyczko

wicedyrektor szkoły

plastyka, oligofrenopedagogika

4

Beata Bachórz

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

5

Beata Bajek

język angielski, zarządzanie oświatą

6

Katarzyna Bawor

matematyka

7

Małgorzata Bazan

matematyka, chemia, terapia pedagogiczna

8

Aneta Bester

resocjalizacja  i socjoterapia, spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

9

Anetta Błyskal – Wiater

kształcenie zintegrowane, logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

10

Marta Borycka

przyroda, edukacja wczesnoszkolna

11

Cecylia Buczko

język polski, certyfikat FCE z języka angielskiego, bibliotekoznawstwo

12

Magdalena Chmura

spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

13

Katarzyna Chochulska

język angielski, egzaminator OKE

14

Urszula Chorzępa – Przybusz

fizyka, matematyka

15

Małgorzata Czech

historia, bibliotekarstwo, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

16

Agnieszka Czyrek

wychowanie fizyczne

17

Magdalena Dudek

języka angielski, język rosyjski

18

Beata Dyrda – Guzior

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju oraz edukacja ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera

19

s. Barbara Fila

religia

20

Ewa Furgała

język polski, terapia pedagogiczna

21

Małgorzata Furman

język polski, język angielski

22

Katarzyna Gancarz

matematyka, informatyka, terapia pedagogiczna, egzaminator OKE

23

Agnieszka Gorycka

język polski, egzaminator OKE, terapia pedagogiczna

24

Katarzyna Grabiec – Szamraj

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

25

Adam Gut

wychowanie fizyczne

26

Justyna Haligowska

język polski, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, wspomaganie rozwoju oraz edukacja ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera

27

Agnieszka Janik

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

28

Bogdan Jeż

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, instruktor piłki nożnej, instruktor pływania

29

Anna Jurek

edukacja wczesnoszkolna

30

Tomasz Kaczyński

wychowanie fizyczne

31

Bożena Kluz

język angielski, język rosyjski

32

Aneta Kłeczek

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wspomaganie rozwoju oraz edukacja ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera

33

Patrycja Knutel

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

34

Halina Kotula

plastyka, informatyka, technika

35

Adrianna Kruk

język niemiecki, pedagogika lecznicza, egzaminator OKE

36

Irmina Kuc

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wspomaganie rozwoju oraz edukacja ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera

37

Anna Kuceł

matematyka, informatyka, egzaminator OKE

38

Marek Kwas

informatyka, technika

39

Beata Lenart

przyroda, edukacja wczesnoszkolna, egzaminator OKE

40

Anna Lenart – Kulig

informatyka, technika, programowanie

41

Aneta Litwin

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

42

Joanna Łach

język niemiecki, logopedia, egzaminator OKE

43

ks. Marek Łączkowski

religia

44

Anna Łącka

historia, wiedza o społeczeństwie

45

Ewa Łyczko

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

46

Irena Łyczko

kierownik świetlicy szkolnej, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

47

Agnieszka Magierska

pedagog szkolny

48

Sabina Malik

język angielski, edukacja wczesnoszkolna, egzaminator OKE

49

Ewa Migut

matematyka, informatyka

50

ks. Dariusz Mikrut

religia

51

s. Magda Modlińska

religia, surdopedagogika

52

Grażyna Mularska

edukacja wczesnoszkolna

53

Bogusław Mularski

wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

54

Katarzyna Myśliwiec

biologia, przyroda, wspomaganie rozwoju oraz edukacja ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera

55

Teresa Nowicka

edukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

56

Lidia Nowosiadły

biologia, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

57

ks. Łukasz Nowosielski

religia

58

Anna Orchowska

język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera

59

Agnieszka Pado

język angielski

60

Natalia Pado

biologia, przyroda

61

Michał Padwiński

wychowanie fizyczne, instruktor pływania, instruktor piłki siatkowej

62

Elżbieta Pikor

edukacja wczesnoszkolna

63

Agata Płonka

muzyka, matematyka, wiedza o kulturze

64

ks. Michał Polański

religia

65

Edyta Pożarycka

język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie

66

Małgorzata Reguła

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, bibliotekoznawstwo, egzaminator OKE

67

Marek Rokita

wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą, instruktor pływania, instruktor narciarstwa zjazdowego, instruktor piłki siatkowej

68

Renata Rusin

język polski

69

Hanna Rzeszutek

muzyka, język angielski

70

Ewa Skop

informatyka, technika, fizyka, egzaminator OKE

71

Barbara Słotarska

historia, plastyka, muzyka, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

72

Katarzyna Sobek

język polski, bibliotekoznawstwo, egzaminator OKE

73

Patrycja Sumara

edukacja wczesnoszkolna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

74

Anna Superson

doradztwo zawodowe, wspomaganie rozwoju oraz edukacja ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera

75

Barbara Szafran

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

76

Elżbieta Szajna

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

77

Agnieszka Szopińska

język polski, edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika

78

Sylwia Szponar–Haligowska

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, instruktor pływania, edukacja wczesnoszkolna

79

Justyna Śliwińska

język angielski, informatyka

80

Anna Tuszyńska

edukacja wczesnoszkolna

81

Regina Wilk

geografia

82

Anna Żelazo

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne