Konkurs pt. „Dokarmiamy ptaki”

Chcąc rozpowszechnić wśród dzieci i młodzieży wiedzę dotyczącą dokarmiania ptaków, zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez opiekunów Szkolnego Koła Ekologicznego pt. „Dokarmiamy ptaki”.                                                                                      

Warunki i zasady uczestnictwa.

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

  • Uczniowie klas I – III wykonują pracę plastyczną przedstawiającą dokarmianie ptaków przez dzieci na formacie A3 dowolną techniką.
  • Uczniowie klas IV – VI wykonują zdjęcie przedstawiające w jaki sposób dokarmiają ptaki. (Zdjęcie ukazuje miejsce dokarmiania np. staw, karmnik) Zdjęcie należy wydrukować- format zdjęcia A4).
  • Uczniowie klas VII i VIII nagrywają krótki film. Więcej informacji w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.
  • We wszystkich kategoriach wiekowych prace konkursowe mają być wykonane indywidualnie.

Ocena prac:

  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I – III, IV – VII, VI – VIII.
  • Praca zostanie oceniona przez Jury, pod kątem artystycznym, atrakcyjności przedstawienia tematu oraz treści ekologicznej i przesłania zgodnie z ideą „Dokarmiania ptaków” .
  • Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Termin składania prac do dnia 28 lutego 2020 r.

  • Dla zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych przewidziane są narody książkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy.

Opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego:

Lidia Nowosiadły, Natalia Pado